นายกรัฐมนตรี​ฝ่ามมิงชิ้ง ระบุว่า​เวียดนามส่งเสริมการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และจริงจัง

นายกรัฐมนตรี​ฝ่ามมิงชิ้ง ระบุว่า​เวียดนามส่งเสริมการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และจริงจัง

ฟังรายการ

ข่าวเด่น

COVID-19

แฟนรายการภาคภาษาไทย

Media

เวียดนาม-ไทย

วัฒนธรรม

ชายคาอาเซียน

ท่องเที่ยว

เศรษฐกิจ

สารคดี

ภาษาเวียดนามวันละนิด