นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ประชุมกับผู้บริหารจังหวัดบั๊กนิงห์

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ประชุมกับผู้บริหารจังหวัดบั๊กนิงห์

ฟังรายการ

COVID-19

ผู้ฟังกับภาคภาษาไทย

Media

เวียดนาม-ไทย

“คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเวียดนาม”

วัฒนธรรม

ชายคาอาเซียน

ท่องเที่ยว

คลิปวีดีโอ

เศรษฐกิจ

สารคดี

ภาษาเวียดนามวันละนิด