เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ฟังรายการ

ข่าวเด่น

COVID-19

แฟนรายการภาคภาษาไทย

Media

เวียดนาม-ไทย

วัฒนธรรม

ชายคาอาเซียน

ท่องเที่ยว

เศรษฐกิจ

สารคดี

ภาษาเวียดนามวันละนิด