นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการสรุปผล 10 ปีการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการสรุปผล 10 ปีการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

ฟังรายการ

วิเคราะห์สถานการณ์

ผู้ฟังกับภาคภาษาไทย

Media

เวียดนาม-ไทย

ชายคาอาเซียน

วัฒนธรรม

ท่องเที่ยว

คลิปวีดีโอ

เศรษฐกิจ

สารคดี

ภาษาเวียดนามวันละนิด

ท้องถิ่น

บุคคลเวียดนาม