Dữ liệu giới có vai trò quan trọng trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu

Chia sẻ
(VOV5) - Các thống kê chính thức, các tiêu chuẩn quốc tế quan trọng và các ưu tiên mới, khuyến nghị toàn cầu và khu vực về thống kê giới và rủi ro... được đưa ra tại hội nghị.

 Sáng 19/9, tại Hà Nội, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN WOMEN) tổ chức hội thảo về dữ liệu liên quan đến giới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Hội thảo nhằm thảo luận với các bên liên quan chính trong Chính phủ về việc cải thiện chất lượng dữ liệu có liên quan đến giới trong thống kê thiên tai và biến đổi khí hậu thông qua Dự án EmPower (Dự án Tăng cường bình đẳng giới và quyền con người trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu).

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi, thảo luận việc lồng ghép giới trong các thống kê chính thức, các tiêu chuẩn quốc tế quan trọng và các ưu tiên mới, khuyến nghị toàn cầu và khu vực về thống kê giới và rủi ro; các nhiệm vụ quốc gia, các vấn đề ưu tiên và các sáng kiến hiện có về thống kê giới trong giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu; các nhiệm vụ quốc gia, các vấn đề ưu tiên và sáng kiến hiện có về thống kê giới trong hệ thống quản lý rủi ro thiên tai, phát hiện và khuyến nghị về dữ liệu liên quan đến giới trong giảm thiểu rủi ro thiên tai ở Việt Nam...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu