Sau dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ với nhiều hướng đi mới

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu thảo luận về các vấn đề nhằm phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Hôm qua, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Một số vấn đề về phát triển kinh tế Việt Nam sau tác động COVID-19”. Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận về các vấn đề nhằm phát triển kinh tế trong thời gian tới; đưa ra các đề xuất, đánh giá cơ hội và khả năng phục hồi và đề xuất các chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam sau đại dịch COVID-19.

Các ý kiến tại Hội thảo đánh giá: từ khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, đặc biệt là từ khi các quốc gia mở cửa trở lại, nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ với nhiều hướng đi mới. Đảng, Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó, Chính phủ đang dần tăng cường đầu tư công, đưa ra các gói kích cầu trong giai đoạn phục hồi nền kinh tế. Việt Nam đang thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp sản xuất, tạo việc làm cho công nhân, phục hồi xuất khẩu, giảm tỷ lệ doanh nghiệp phá sản.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu