Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tầm nhìn biện chứng và sức mạnh ý chí của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích các xu hướng kinh tế, chính trị và tư tưởng; nhìn nhận cả thành công và tồn tại của quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

Nhà nghiên cứu Rosario del Pilar Pentón Díaz, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Hiệu trưởng Trường Đảng cao cấp Ñico López, nhận định bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đã cho thấy tầm nhìn biện chứng và sức mạnh ý chí của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tầm nhìn biện chứng và sức mạnh ý chí của Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Theo bà Pentón Díaz, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tư liệu quý xét từ góc độ lý luận và phương pháp luận. Tính khoa học của bài viết thể hiện qua việc phân tích mối quan hệ giữa việc ứng dụng chủ nghĩa Marx-Lenin vào thực tiễn xã hội Việt Nam và những kết quả mà Việt Nam đạt được trong những năm qua. Bài viết đã phân tích đồng thời các xu hướng kinh tế, chính trị và tư tưởng; nhìn nhận cả những thành công và những tồn tại của quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

Bà Pentón Díaz cũng đánh giá cao những nguyên tắc mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập trong bài viết như vai trò của Đảng trong việc kết nối quần chúng vào một dự án xây dựng xã hội chung; vai trò của nhân dân như chủ thể của quyền lực, vừa là tác nhân chính, vừa là mục đích của tiến trình cách mạng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu