Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm sáng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trình bày cụ thể về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong những điều kiện và đặc điểm riêng của Việt Nam. 

Chia sẻ về bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, ông Stefan Kühner, Chủ tịch Quỹ Marx-Engels của Đức, thành viên Ủy ban quốc tế của Đảng Cộng sản Đức, nhận định bài viết đã làm sáng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Theo ông Stefan Kühner, với bài viết này,

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm sáng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - ảnh 1Ông Stefan Kühner, Chủ tịch Quỹ Marx-Engels của Đức, thành viên Ủy ban quốc tế của Đảng Cộng sản Đức. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trình bày cụ thể về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong những điều kiện và đặc điểm riêng của Việt Nam. Bài viết chỉ ra rằng việc xây dựng chủ nghĩa xã hội cần có sức mạnh của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; góp phần làm sáng tỏ vấn đề và rất hữu ích cho việc nhận định về con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Stefan Kühner nhấn mạnh đây là nhân tố có vai trò quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu