Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tầm nhìn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Hình mẫu quản lý trong đại dịch COVID-19 đã chứng tỏ được tính đúng đắn trong tầm nhìn, cũng như những lựa chọn và định hướng mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua.

Về bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, ông Mohamed Abdoun, Giám đốc xuất bản của Báo điện tử www.lapatriennews.com của Algieria, đánh giá cao nội dung xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tầm nhìn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VOV

Ông Mohamed Abdoun nhấn mạnh rằng với khả năng tự đổi mới, tự thích ứng với tình hình mới và đối mặt với những thách thức to lớn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đổi mới thêm một lần nữa bằng cách thúc đẩy một khái niệm mang tính cách mạng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong khi vẫn giữ vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx - Lenin.

Theo chuyên gia Abdoun, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy, ở Việt Nam, khái niệm kinh tế thị trường mang tính nhân văn, con người không bị "tiền tệ hóa". Hình mẫu quản lý trong đại dịch COVID-19 đã chứng tỏ được tính đúng đắn trong tầm nhìn, cũng như những lựa chọn và định hướng mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu