Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ những kinh nghiệm về vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lê Nin

Chia sẻ
(VOV5) -Đây là những bài học kinh nghiệm quý báu không chỉ cho Việt Nam, mà còn cho nhiều nước trên thế giới.

Nhà sử học, nhà báo kỳ cựu người Đức Gerhard Feldbauer đánh giá bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa to lớn.

 Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ những kinh nghiệm về vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lê Nin - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Ngọc Thành/VOV

Theo ông Gerhard Feldbauer, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích một cách toàn diện, sâu sắc và kỹ lưỡng về con đường mà Việt Nam đã đi từ sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, đồng thời chỉ rõ trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để giải quyết một loạt vấn đề phức tạp, hóc búa. Đây là những bài học kinh nghiệm quý báu không chỉ cho Việt Nam, mà còn cho nhiều nước trên thế giới.

Học giả Đức cũng chia sẻ rằng ông đã nhiều lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nhấn mạnh mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều có vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu