Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

Chia sẻ
(VOV5) - Trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước, cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới.

Sáng nay (15/4), tại Hà Nội, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XNCN) trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới - ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VOV

Phát biểu tại đây, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh đến năm tới, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước, cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới. Đến năm 2030, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thời điểm này, có thể bổ sung, phát triển Cương lĩnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; bổ sung, làm phong phú và tiến thêm một bước để hoàn thiện hơn nền tảng tư tưởng của Đảng. Đến năm 2045, khi đấy Việt nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thì sẽ có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Bà Trương Thị Mai đề nghị trong quá trình tổng kết, đánh giá, cần tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới; từ đó đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng giải pháp cho giai đoạn tới, và đặc biệt quan trọng là cần có những đề xuất kiến nghị góp phần xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng tới đây.

Dự kiến đề cương chi tiết Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới ở Việt Nam sẽ trình Hội nghị Trung ương thảo luận cho ý kiến vào tháng 5 tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu