Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

Chia sẻ
(VOV5) -Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ nhiệm vụ của Tiểu ban là hoàn thành Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030).

Chiều nay (12/08), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trường Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV, chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV (Tiểu ban).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Kinh tế - Xã hội - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp. Ảnh: VOV

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ nhiệm vụ của Tiểu ban là hoàn thành Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030); xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030 trình Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, nội dung, chất lượng và hình thức Báo cáo phải bám sát Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045. Đánh giá tình hình phải khách quan, đúng, sát thực tiễn, chỉ ra những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo, nhận diện rõ những đặc thù, cơ hội, thách thức; đưa ra quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới phù hợp với bối cảnh, tình hình trong nước, quốc tế. Các quan điểm, định hướng, đột phá và nhiệm vụ, giải pháp phải sát với tình hình thực tiễn; vừa kế thừa, phát huy những thành tựu của gần 40 năm đổi mới, vừa phải bổ sung, phát triển, bảo đảm phù hợp với xu hướng vận động trong nước và thế giới.

Báo cáo về kinh tế - xã hội cần bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Thủ tướng nhấn mạnh Báo cáo là văn kiện quan trọng của Đảng, vì vậy cần mang tầm tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo lớn nhưng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, đánh giá.

Thủ tướng tin tưởng các cơ quan được phân công thực hiện nhiệm vụ sẽ xây dựng được Báo cáo với chất lượng cao nhất, góp phần vào tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu