Phát triển các khu dự trữ sinh quyển lồng ghép vào quy hoạch phát triển kinh tế

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam hiện có 9 khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, trong đó có 6 khu ven biển và hải đảo, 3 khu còn lại là rừng trên đất liền và đất ngập nước.

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ hơn 6 triệu USD cho 3 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam gồm: Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, Cù Lao Chàm - Hội An và Tây Nghệ An để lồng ghéo quản lý tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Việt Nam hiện có 9 khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, trong đó có 6 khu ven biển và hải đảo, 3 khu còn lại là rừng trên đất liền và đất ngập nước.

Phát triển các khu dự trữ sinh quyển lồng ghép vào quy hoạch phát triển kinh tế - ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng (Bộ TN&MT).- Nguồn: UNDP

Theo đó, các mô hình thí điểm trồng cây dược liệu sẽ được triển khai tại khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai và Tây Nghệ An còn tại khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm-Hội An dự án sẽ triển khai mô hình nông nghiệp hữu cơ và du lịch.

Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường, cho biết: "Dự án nhằm hỗ trợ hoàn thiện về tính pháp lý cho việc bảo vệ, quản lý khu dự trữ sinh quyển, tăng cường hiệu quả quản lý 3 khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, Cù Lao Chàm-Hội An và Tây Nghệ An.

Thông qua hoạt động tăng cường năng lực, hỗ hỗ trợ triển khai cách tiếp cận quản lý tổng hợp tài nguyên, phục hồi và quản lý rừng bền vững, hỗ trợ các mô hình sinh kế cộng đồng nhằm giảm sức ép lên tài nguyên thiên nhiên và quản lý bảo tồn đa dạng sinh học."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu