Hệ Phát thanh đối ngoại Quốc gia ĐTNVN tuyển viên chức

Chia sẻ
(VOV5) -Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 .

Tuyển dụng viên chức vị trí Biên tập viên, Phát thanh viên cho Hệ Phát thanh đối ngoại Quốc gia thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam năm 2017

Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1.Tiêu chuẩn chung

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Tuổi từ đủ 18 tuổi và không quá 35 tuổi;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

e. Tốt nghiệp đại học trở lên và có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo vị trí việc làm dự tuyển; chứng chỉ Tin học văn phòng;

f. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật;

h. Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

i. Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; không đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

1.2.Tiêu chuẩn riêng

a. Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Ngoại ngữ (trong nước và nước ngoài) gồm các thứ tiếng: Hàn Quốc , Inđônêsia, Campuchia, Thái Lan và Lào.

b. Ưu tiên giọng đọc tốt.

c. Riêng tiếng Thái Lan chỉ tuyển NAM.

2. Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Nội dung và hình thức thi tuyển

3.1. Thi viết:

a. Thi Kiến thức chung.

b. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

3.2. Thi phỏng vấn (sau khi hoàn thành các bài thi viết).

3.3. Vị trí tuyển dụng: Tuyển 12 vị trí Biên tập viên, Phát thanh viên làm việc tại Hệ Phát thanh đối ngoại Quốc gia (VOV5) với các vị trí như sau: Tiếng Hàn Quốc: 07 người. Tiếng Inđônêsia: 02 người. Tiếng Lào 01 người. Tiếng Campuchia: 01 người. Tiếng Thái Lan: 01 người.

4. Kinh phí, Thời gian và địa điểm thi tuyển

4.1. Kinh phí đăng ký dự tuyển:  Người đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm tại Đài Tiếng nói Việt Nam phải nộp lệ phí dự tuyển theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLTBTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ. Mức phí dự thi là: 260.000 đồng/người (Hai trăm sáu mươi ngàn đồng/người). Ngoài khoản lệ phí nêu trên, người dự tuyển không phải nộp thêm bất kỳ khoản tiền nào khác.

4.2 Thời gian và địa điểm, Tháng 11/2017 tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

5. Hồ sơ dự tuyển

5.1 Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

a.Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu, tải về trên trang http://www.vov.vn, hoặc xem phía dưới)

b. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c. Bản sao bằng đại học và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; khi nộp hồ sơ, yêu cầu mang bản chính văn bằng, chứng chỉ để kiểm tra, đối chiếu.

d. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định. e. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

f. 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm (mới nhất). 5.2. Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22 x 32cm, mặt ngoài ghi “Hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức vào Đài Tiếng nói Việt Nam” và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.

6. Thông báo tuyển dụng và thời gian, địa điểm nộp hồ sơ 6.1.Thời gian: Nộp hồ sơ vào các ngày Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 23/10/2017 đến hết ngày 17/11/2017.

6.2.Địa điểm: Tầng 7, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông, Ban Tổ chức Cán bộ, số 58 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội.

6.3.Thông báo tuyển dụng: Đăng tải thông tin tuyển dụng trên các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam.

LƯU Ý: Không hoàn trả lại hồ sơ và tiền; ứng viên dự thi trực tiếp nộp hồ sơ, không được nhờ người khác nộp hộ.

Mẫu đơn dự tuyển:

Mẫu số 1-ĐKTDVC-BNV/2012

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________________________________________________

Hà Nội, ngày ..... tháng ….. năm 20…..

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Họ và tên: :........................................................................................ Nam, Nữ:…………  ….

Ngày sinh: :........................................................................................ ……………………….

Quê quán:........................................................................................... ……………………….

Hộ khẩu thường trú:.......................................................................... ……………………….

Chỗ ở hiện nay:................................................................................. ……………………….

Điện thoại liên lạc:........................................................................... ……………………….

Dân tộc:............................................................................................. ……………………….

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:.................................................. ……………………….

Đối tượng ưu tiên (nếu có)(1): ......................................................... ……………………….

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của……………..........

..............................  (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm ……………....…………. (3).Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gồm: …………… (4)

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Kính đơn

(Ký và ghi rõhọ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;

(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;

(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu