Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng nay, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
(VOV5)- Sáng nay, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.


Hiến pháp năm 1992 có điều 66 quy định cụ thể về vai trò, vị trí và hoạt động của thanh niên. Tuy nhiên, theo Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thì không còn điều này.


Theo một số đại biểu, cần xem xét kỹ khi loại bỏ điều quy định về các vấn đề của thanh niên trong Hiến pháp. Chị Thào Thùy Linh, tỉnh Yên Bái nêu ý kiến: “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần giữ lại và sửa chữa, bổ sung điều 66 của Hiến pháp 1992. Vì đây là điều khoản nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong xã hội. Ttrong các văn kiện, nghị quyết của Đảng đều nói thanh niên là một bộ phận rất quan trọng của xã hội, tiêu biểu cho sức mạnh của dân tộc. Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh, trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không phần lớn phụ thuộc vào lực lượng thanh niên”.


Góp ý về một số điều quy định quyền học tập, quyền nghiên cứu khoc học trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp, nhiều ý kiến cho rằng, Hiến pháp cần quy định cụ thể những chính sách đảm bảo quyền học tập, quyền nghiên cứu khoa học của mọi người và xem đó là một nghĩa vụ mà nhà nước phải thực hiện. Khác với Hiến pháp 1992, chỉ quy định khái quát công nhận quyền và nghĩa vụ học tập, quyền nghiên cứu khoa học… Đồng thời, cần bổ sung thêm quy định Nhà nước quản lý công tác giáo dục, đề ra các chiến lược, chính sách phát triển giáo dục, hoàn thiện nền giáo dục cho sát và phù hợp nhu cầu của người dân; tạo điều kiện tốt đa cho phát triển khoa học và nghiên cứu khoa học.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu