Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là rất rõ ràng

Chia sẻ
(VOV5) - Các tham luận tại Hội thảo khẳng định đi lên Chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống: Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới” diễn ra sáng 16/06, tại Hà Nội.

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là rất rõ ràng - ảnh 1GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN

Các tham luận tại Hội thảo khẳng định đi lên Chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, cho rằng vấn đề đặt ra là phải nắm chắc tình hình, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức đưa đất nước tiếp tục phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa như tinh thần của Nghị quyết: “Vấn đề kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là vấn đề cốt lõi trong quan hệ quốc tế nên phải xây dựng chiến lược đối ngoại dài hạn trong quan hệ với khu vực, với các nước láng giềng, với bạn bè truyền thống. Từ nhận định như vậy, đây cũng là định hướng rất cần quan tâm khi thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thì nhấn mạnh vấn đề này”.

Đề cập những yếu tố quan trọng để đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, nhấn mạnh: “Từ chủ đề cho đến mục tiêu tổng quát thể hiện rất rõ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, dân tộc cường thịnh trường tồn và người dân ấm no hạnh phúc, hạnh phúc- rất rõ ràng. Từ khi Việt Nam có cương lĩnh đầu tiên cũng đã thể hiện rõ mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đất nước độc lập và dân phải được hưởng tự do hạnh phúc. Khát vọng trong điều kiện mới thì Việt Nam hướng vào mục tiêu sánh vai với cường quốc năm châu để chúng ta định vị được đất nước trong thế giới thay đổi rất nhanh hiện nay”.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về việc xây dựng thể chế phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại về kinh tế và xã hội, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, huy động nguồn lực cho phát triển…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu