Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII sẽ diễn ra vào cuối tháng 3

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 - ảnh 1Điểm cầu chính của Hội nghị đặt tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội - Ảnh: Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong 2 ngày 27 và 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điểm cầu chính tại tòa nhà Quốc hội (Hà Nội). Ngoài ra có điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Hội nghị triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt. Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc truyền đạt. Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt. Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do ông Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt. Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu