Thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp, tăng hiệu quả kinh tế

Chia sẻ
(VOV5) - Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định rõ hướng tới nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp bền vững và tuần hoàn.

Các Văn kiện tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều nội dung đề cập giải pháp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp, tăng hiệu quả kinh tế - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan. Ảnh: dangcongsan.vn

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, trong giai đoạn tới, Việt Nam phải đưa kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã, ở một vị trí tương xứng với tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Xem đây như một “cứu cánh” để ngành nông nghiệp Việt Nam vượt qua sản xuất manh mún, nhỏ lẻ như thời gian vừa qua: “Câu chuyện của chúng ta là hợp tác và liên kết. Thị trường sẽ điều chỉnh lại sản xuất, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật… Đó cũng là những nội dung mà Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nêu ra. Trong thời gian tới, kết nối những hộ sản xuất nhỏ lại với nhau, kích hoạt chuỗi hợp tác của nông dân, tạo liên kết giữa người nông dân, giữa hợp tác xã, doanh nghiệp”.

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định rõ hướng tới nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp bền vững và tuần hoàn. Để triển khai định hướng này, Thứ trưởng Lê Minh Hoan cho biết: “Ngành nông nghiệp xác định không thể đánh đổi tăng trưởng bằng sự mất cân bằng hệ sinh thái hay mất đi đa dạng sinh học, thậm chí là uy tín, thương hiệu của nông sản Việt Nam. Phải làm sao để chất lượng nông sản không phải là do yêu cầu thị trường mà là nhu cầu của người sản xuất. Mọi sự thay đổi với bà con đều rất khó khăn, cần thời gian nhất định để chuyển đổi sang nền nông nghiệp "thuận thiên". Ban đầu năng suất có thể giảm xuống, nhưng năng suất không đồng nghĩa với thu nhập. Vì chất lượng nông sản, thương hiệu được nâng lên thì giá bán cũng cao lên. Nếu chúng ta quyết tâm thay đổi thói quen của người nông dân, thì đúng văn kiện đại hội nêu: Chúng ta sẽ chuyển đổi được sang nông nghiệp sinh thái, tạo thương hiệu cho nông sản Việt Nam”.

Theo Thứ trưởng Lê Minh Hoan, trong quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái, Việt Nam sẽ chắt lọc các kinh nghiệm, giá trị trong phát triển nông nghiệp của các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel, Thái Lan...

Và hình ảnh nông nghiệp của Việt Nam trong tương lai không chỉ một quốc gia xuất khẩu nông sản tươi ở top đầu thế giới, mà còn xuất khẩu những sản phẩm công nghiệp thực phẩm từ nông sản của mình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu