Hiệu quả từ việc áp dụng công nghệ trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Mỹ Hà
Chia sẻ
(VOV5) - Với nhiều doanh nhân, doanh nghiệp, đây là lần đầu tiên được trực tiếp nghe những định hướng chiến lược kinh tế- xã hội, an ninh – quốc phòng của đất nước.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vừa kết thúc sau hai ngày làm việc hiệu quả thông qua kết nối trực tuyến tới hơn 7400 điểm cầu trên cả nước với hơn 950.000 đảng viên cùng tham dự. Qua hội nghị, cán bộ, đảng viên được tiếp thu trực tiếp từ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tuyến truyền đạt nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.  

Hiệu quả từ việc áp dụng công nghệ trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII - ảnh 1Cán bộ, đảng viên nghe phổ biến Nghị quyết tại Hội trường trung tâm của tỉnh Nghệ An. Nguồn: VOV

Lần đầu tiên, một hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng được truyền trực tiếp đến hơn 7400 điểm cầu trên cả nước. Từng cán bộ đảng viên được truyền đạt trực tiếp những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng từ chính các vị lãnh đạo Đảng Nhà nước, thay vì được quán triệt nghị quyết từ các báo cáo viên. Chỉ trong hai ngày, rất nhiều vấn đề quan trọng đặt ra sau Đại hội 13 đã được các cán bộ, đảng viên nhận thức nhanh chóng, giúp cho quá trình thực hiện Nghị quyết được rõ ràng hơn.

Hiệu quả từ việc áp dụng công nghệ trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII - ảnh 2Nguồn: VOV

Với những cán bộ cơ sở ở vùng sâu vùng xa như bà Nguyễn Thị Hải Ninh, Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Quảng Ninh, những hội nghị trực tuyến như vậy giúp “ý Đảng” tới gần với lòng dân hơn, nhất những người dân vùng hải đảo, xa xôi: “Từng đảng viên, cán bộ của tất cả các cơ quan của tỉnh dự tại Hội trường và các điểm cầu rất đông, nghe những thông tin từ lãnh đạo cấp cao của Trung ương đưa ra thì tôi thấy có tầm ảnh hưởng, giúp thấm nhuần ngay trong tư tưởng của các cán bộ, đảng viên. Hình thức này có nhiều ưu điểm, tôi thấy cần được nhân rộng hơn nữa”.

Tại các điểm cầu có sự góp mặt của khối các doanh nghiệp trung ương và địa phương. Với nhiều doanh nhân, doanh nghiệp, đây là lần đầu tiên được trực tiếp nghe những định hướng chiến lược kinh tế- xã hội, an ninh – quốc phòng của đất nước từ chính các lãnh đạo chủ chốt. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp triển khai chương trình hành động đưa doanh nghiệp phát triển, từ đó xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu