Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII - Con đường đi đến thành công mới

Văn Thường/VOV- Moscow
Chia sẻ
(VOV5) - Bài báo trên Tạp chí “Thế giới đa cực” điểm lại những thành tựu lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm qua.

Tạp chí “Thế giới đa cực” ngày 12/1 đăng bài viết “Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 13 - Con đường đi đến thành công mới” của Tiến sỹ Evgeny Kobelev, trong đó nêu những thành tựu nổi bật của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành "một quốc gia thịnh vượng và hạnh phúc", “một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa". 

Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII - Con đường đi đến thành công mới - ảnh 1Tiến sĩ Evgeny Kobelev. Ảnh: VOV

Bài báo điểm lại những thành tựu lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm qua, tác giả nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, từ những ngày đầu hoạt động cho đến nay, đã không ngừng thể hiện là một Đảng sáng tạo, có những quyết sách táo bạo, quy tụ sự đoàn kết, sức mạnh toàn dân tộc.

Tác giả tin tưởng về một tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam, tin tưởng dưới sự lãnh đạo Đảng Cộng sản, Việt Nam thực hiện được mục tiêu phát triển đất nước thành "một quốc gia thịnh vượng và hạnh phúc" và đến giữa thế kỷ XXI sẽ trở thành "quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu