Chọn người đủ đức, đủ tài gánh vác việc nước

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Công tác cán bộ nói chung, công tác nhân sự trước mỗi kỳ Đại hội Đảng nói riêng, có vị trí đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự thành công của Đại hội Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Trước thềm Đại hội 13, cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào một nhiệm kỳ mới với đội ngũ cán bộ thực sự đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhiều đảng viên, nhân dân khẳng định việc chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ khóa mới là rất hệ trọng và lần này Ban Chấp hành trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao.

Chọn người đủ đức, đủ tài gánh vác việc nước - ảnh 1Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ảnh: Ngọc Thành/VOV

Đảng viên Nguyễn Mạnh Thắng, ở Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng: "Sự chuẩn bị bài bản khoa học nghiêm túc và sàng lọc lựa chọn cán bộ tốt nhất cho Đại hội 13, điều đó cho thấy quyết tâm rất lớn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cán bộ là gốc của mọi công việc. Có cán bộ tốt chất lượng vì dân, dám nghĩ, dám làm thì mới có đem lại sự đổi mới và đem lại những thắng lợi lớn cho công cuộc xây dựng đất nước."

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Yên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật thì cho rằng, điều cốt yếu và mang tính quyết định, xuyên suốt chính là con người; là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ đức, đủ tài và uy tín: "Tìm được những người đủ đức đủ tài. Đây là một vấn đề mà Đảng ta phải suy nghĩ mà trong tất cả các kỳ đại hội đều nói đến về lựa chọn cán bộ kế cận. Cho nên Đại hội chúng lựa chọn để tìm những người cán bộ phấn đấu cho sự nghiệp của dân. Đặc biệt phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, phải dựa vào dân thì sự nghiệp của chúng ta sẽ thành công lớn."

Công tác cán bộ nói chung, công tác nhân sự trước mỗi kỳ Đại hội Đảng nói riêng, có vị trí đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự thành công của Đại hội Đảng và công tác lãnh đạo của Đảng; liên quan đến sự phát triển bền vững của Đảng và đất nước. Nhân dân tin tưởng những nhân sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài sẽ gánh vác trọng trách lớn lao trong nhiệm kỳ khóa tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu