Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Báo cáo chính trị phải là công trình kết tinh tầm cao trí tuệ của Đảng

Văn Hiếu
Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là một sự kiện chính trị cực kỳ quan trọng.

Sáng nay (23/02), tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội 14 của Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban. Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tiểu ban Văn kiện là 1 trong 5 Tiểu ban được thành lập nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 dự kiến tổ chức vào tháng 01/2026. Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo chính trị và Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới trình Đại hội 14 của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Báo cáo chính trị phải là công trình kết tinh tầm cao trí tuệ của Đảng - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu. Ảnh: VOV

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là một sự kiện chính trị cực kỳ quan trọng, sẽ là một dấu mốc lớn trên con đường phát triển của đất nước, có ý nghĩa định hướng tương lai. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội 14 của Đảng, trong đó Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, có vai trò định hướng cho các văn kiện khác của Đại hội. Do đó, Báo cáo phải được tiến hành một cách khoa học, nghiêm túc, đổi mới trong cách làm, phải phản ánh đầy đủ thực tiễn đổi mới của đất nước, bảo đảm sự thành công của Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần này phải là một công trình khoa học kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của toàn Đảng, niềm tin và khát vọng của cả dân tộc, phản ánh những quy luật khách quan của thực tiễn, xu thế vận động mới của thực tiễn. Coi trọng tổng kết thực tiễn và nắm chắc lý luận khoa học; kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách để phát hiện, tìm tòi những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đang xuất hiện có sức sống từ trong thực tiễn, từ những nhân tố mới của thực tiễn, những mâu thuẫn chín muồi trong thực tiễn. Chú ý làm rõ những chủ trương, chính sách nào đã được thực tế khẳng định là đúng đắn, phù hợp, và cái gì cần tiếp tục đổi mới, bổ sung, phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh văn kiện Đại hội, trong đó có Báo cáo chính trị, là sản phẩm của trí tuệ tập thể, cho nên phải phát huy tính dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, phải có sự tham gia đóng góp của các cơ quan, ban, Bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể và nhân dân.                                     

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu