Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Chia sẻ
 

Chiều 11/9, tại Hà Nội, Tiểu ban văn kiện Đại hội lần thứ XIII họp tiếp thu ý kiến của một số tổ chức đảng và cá nhân, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng tiểu ban văn kiện chủ trì phiên họp. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại phiên họp, các thành viên Tiểu ban văn kiện tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về các vấn đề đó là: Chủ đề của Đại hội XIII; về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; về dự báo tình hình; về quan điểm chỉ đạo; về mục tiêu phát triển; về các đột phá chiến lược và về định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng - ảnh 1nh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban văn kiện nhấn mạnh tầm quan trọng của văn kiện mang tính chính trị, tính lý luận, tính chỉ đạo cho một giai đoạn lâu dài chứ không phải trước mắt, do đó cần tránh những sơ hở, phải làm đi làm đi làm lại. Báo cáo chính trị là trung tâm, tất các báo cáo khác phải theo quan điểm của báo cáo chính trị làm nòng cốt, chính vì vậy cần phải nghiên cứu kỹ, rất sâu, đọc nhiều, trao đổi nhiều với tinh thần khách quan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý: “Phải hết sức chú ý, văn kiện phải mang tầm chiến, tính lý luận, tính chính trị rất cao, đồng thời phải có tính quần chúng, giản dị ai đọc cũng hiểu, viết sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ kiểm tra. Chiến lược nhưng thực hiện được ngay, lý luận nhưng phải thực tiễn, rất là bác học tiếp cận những cái mới nhưng dân phải hiểu được, cố gắng đừng mang tính học thuật, khó hiểu gây hiểu lầm và tranh cãi không cần thiết".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Tổ biên tập tiếp thu chắt lọc các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo trình Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương sắp tới thảo luận và cho ý kiến.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu