Tọa đàm Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng

Chia sẻ
(VOV5) - Từ ngày 20/10 đến ngày 10/11, Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng được lấy ý kiến nhân dân.

Sáng 19/10, tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương, Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến “Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng”.

Tọa đàm Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng - ảnh 1

Các khách mời tham dự tọa đàm. - Ảnh: VOV

Các đại biểu trao đổi về những nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền, góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Những điểm mới, những nhóm nội dung quan trọng cốt lõi trong dự thảo các văn kiện. Các nội dung cơ bản trong các dự thảo các văn kiện cần lấy ý kiến nhân dân gồm: Những nội dung cơ bản trong Dự thảo báo cáo Chính trị; Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; Tầm nhìn và định hướng phát triển; Các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng…

Tọa đàm Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng - ảnh 2 GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. - Ảnh: VOV

Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết Dự thảo Văn kiện lần này kế thừa các đại hội trước, đặc biệt Đại hội 12 nhưng bổ sung và hoàn thiện một số thành tố cho phù hợp đòi hỏi thực tiễn: “Điểm đáng chú ý thứ nhất, trước kia chúng ta thường nói “Xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong sạch, vững mạnh”. Lần này, chủ đề Đại hội được đề xuất “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”, như vậy là có bổ sung thêm yếu tố “hệ thống chính trị”. Nói Đảng là nhấn mạnh vai trò của Đảng. Vừa là thành viên, vừa lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, nhấn mạnh yếu tố hệ thống chính trị”.

Từ ngày 20/10 đến ngày 10/11, Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng được lấy ý kiến nhân dân. Việc góp dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 là đợt sinh hoạt chính trị lớn. Qua đó, tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia góp ý với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu