Thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Đảng Cộng sản Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Nhật Bản và quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản.
Thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Đảng Cộng sản Nhật Bản - ảnh 1Quang cảnh hội nghị trực tuyến - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ngày 26/4, ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Nhật Bản. Chủ trì Hội nghị phía Đảng Cộng sản Nhật Bản có ông Ogata Yasuo, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam có tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đưa ra mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Về đường lối đối ngoại, ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Nhật Bản và quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Hai bên cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu