Tổng kết công tác phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chia sẻ

Chiều 22/4, tại Hà Nội, Tiểu Ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chỉ đạo hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá, Tiểu Ban phục vụ đại hội hoàn thành rất tốt tất cả nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm như: chuẩn bị nội dung, điều hành của Đại hội đến công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại, các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng và đảm bảo công tác hậu cần.

"Tôi thay mặt Bộ Chính trị trân trọng cảm ơn sự đóng góp của ông Trần Quốc Vượng, Trưởng tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi biểu dương những người trong Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội, các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ trực tiếp và gián tiếp tham gia phục vụ Đại hội XIII. Những thành công, kinh nghiệm rút ra qua tổ chức phục vụ đại hội vừa qua sẽ là bài học rất có giá trị và ý nghĩa cho việc tổ chức Đại hội và các hoạt động lớn của Đảng, của đất nước trong thời gian tới”. Ông Võ Văn Thưởng nói,

Ông Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Văn phòng Trung ương chỉ đạo việc lưu trữ tài liệu Đại hội để phục vụ cho việc tham khảo cho những lần tiếp theo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu