Phiên họp 15 Hội đồng Lý luận Trung ương

Chia sẻ
(VOV5) - Hội đồng lý luận Trung ương kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, các quy chế, quy định mới của Hội đồng...

Phiên họp 15 Hội đồng Lý luận Trung ương - ảnh 1Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Lý luận Trung ương - Ảnh: VOV

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương họp Kỳ thứ 15, tổng kết công tác năm 2020 và xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ nhấn mạnh, năm 2021 trọng tâm xuyên suốt của Hội đồng trong năm 2021 là tham gia phục vụ việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; tổng kết hoạt động của Hội đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

Trên cơ sở đó, Hội đồng lý luận Trung ương kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, các quy chế, quy định mới của Hội đồng; triển khai Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, tham gia đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương (1986-2021).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu