Phát huy vai trò, sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội

Chia sẻ
(VOV5) -  Trong năm 2017, các Hội đồng tư vấn nghiên cứu tham mưu giúp Ban Thường trực sáng kiến xây dựng cơ chế để phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đoàn thể chính trị - xã hội.
(VOV5) -  Trong năm 2017, các Hội đồng tư vấn nghiên cứu tham mưu giúp Ban Thường trực sáng kiến xây dựng cơ chế để phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đoàn thể chính trị - xã hội.


Ngày 30/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 của các Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014 - 2019.


Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2016, Ban Chủ nhiệm của các Hội đồng tư vấn đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ. Các Hội đồng tư vấn đã tích cực, chủ động phối hợp với nhau trong các lĩnh vực tư vấn, phát huy được trí tuệ, năng lực, sự nhiệt tình của các thành viên, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.


Trong năm 2017, các Hội đồng tư vấn nghiên cứu tham mưu giúp Ban Thường trực sáng kiến xây dựng cơ chế để phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đoàn thể chính trị - xã hội. Đây là nhiệm vụ quan trọng, nhằm phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp cùng các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu