Phấn đấu kiểm soát cơ bản được dịch bệnh để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Sau ba ngày rưỡi làm việc, trưa 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc với các nội dung nghị sự quan trọng đề ra. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nêu rõ cần đổi mới tư duy về phòng chống dịch để xây dựng các phương án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu Hội nghị đã đạt được.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Ban chấp hành Trung ương đã cho ý kiến và phân tích sâu sắc tình hình đất nước trong năm 2021 nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có tác động nặng nề đến phát triển kinh tế xã hội và sức khỏe nhân dân. Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, đóng góp to lớn của đồng bào, chiến sỹ cả nước, cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ có hiệu quả của đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

 Phấn đấu kiểm soát cơ bản được dịch bệnh để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.
Ảnh: Ngọc Thành/VOV

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm 2021, cần phải khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kịch bản cụ thể, sát hợp hơn với thực tế tình hình hiện nay và có tính khả thi cao để tiếp tục tập trung ưu tiên phòng, chống dịch bệnh và khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của dịch bệnh; phấn đấu kiểm soát về cơ bản được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc trong thời gian sớm nhất có thể để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự báo năm 2022 thế giới khó có thể kiểm soát dịch bệnh một cách tuyệt đối, do đó cần phải có chính sách, biện pháp phù hợp để phòng, chống dịch:

"Từ bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế đúc rút được thời gian qua, cần phải đổi mới tư duy, nhận thức đúng đắn hơn về phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh gắn với duy trì, phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh để xây dựng các phương án, kịch bản phù hợp đưa vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2022 sao cho sát hợp, khả thi nhất có thể. Kịp thời điều chỉnh chính sách tài chính - tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, tạo nguồn lực để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, phục hồi sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, lao động, nhất là ở các địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, thúc đẩy xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh đầu tư, bao gồm cả đầu tư công và đầu tư tư nhân. Cơ cấu lại một số ngành, lĩnh vực quan trọng và doanh nghiệp đang bị tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19, như: thương mại, dịch vụ, hàng không, du lịch,... để thích ứng với trạng thái bình thường mới, tạo nền tảng cho giai đoạn phục hồi các ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp này từ năm 2022 trở đi"

 Phấn đấu kiểm soát cơ bản được dịch bệnh để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội - ảnh 2Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: Ngọc Thành/VOV

Về  nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Trung ương đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị, cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực...

 Phấn đấu kiểm soát cơ bản được dịch bệnh để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội - ảnh 3Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Ảnh: Ngọc Thành/VOV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết ngoài 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng  mà Hội nghị Trung ương 4 khoá XII đã đề ra, tới đây sẽ bổ sung nhấn mạnh thêm 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp là: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm.

Hội nghị Trung ương 4 lần này cũng thống nhất ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm; coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu