Thông tư 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn

Chia sẻ
(VOV5) - So với Thông tư 04/2011, Thông tư 04/2022 quy định theo hướng có lợi hơn cho các khách hàng gửi tiền tại các TCTD.
Ngày 16/06/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là "TCTD") (Thông tư 04/2022) thay thế cho Thông tư 04/2011/TT-NHNN (Thông tư 04/2011). So với văn bản cũ, Thông tư 04/2022 đã đưa ra khung pháp lý về rút trước hạn tiền gửi rõ ràng hơn. 
Nghe âm thanh tại đây:

Văn phòng Luật sư Nguyễn Hưng Quang và cộng sự.

Nhà B23, Khu Biệt thự Trung Hoà – Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84)02435376939. Fax: (84)02435376941

Website: www.nhquang.com

Dưới đây là một số thay đổi tiêu biểu của Thông tư 04/2022 so với Thông tư 04/2011:

Thứ nhất, bổ sung định nghĩa và điều kiện cần lưu ý khi thực hiện rút trước hạn tiền gửi. Theo đó, rút trước hạn tiền gửi là trường hợp khách hàng rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước ngày đến hạn, ngày chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi. Liên quan đến điều kiện cần lưu ý khi thực hiện rút trước hạn tiền gửi, Thông tư 04/2022 nhấn mạnh việc thỏa thuận giữa TCTD và khách hàng về việc rút trước hạn tiền gửi phải phù hợp với các quy định cụ thể của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với từng hình thức tiền gửi cụ thể và lãi suất rút trước hạn tiền gửi được quy định tại Thông tư 04/2022. Bên cạnh đó, trường hợp không có thỏa thuận về việc rút trước hạn tiền gửi, TCTD cũng phải áp dụng mức lãi suất rút trước hạn tiền gửi phù hợp với nội dung quy định tại Thông tư này.

Thứ hai, quy định các trường hợp rút tiền gửi trước hạn và lãi suất áp dụng với các trường hợp này. Cụ thể, Thông tư 04/2022 phân chia rõ 02 trường hợp rút tiền trước hạn, đó là: (i) rút trước hạn toàn bộ tiền gửi và (ii) rút trước hạn một phần tiền gửi. Với từng trường hợp, lãi suất rút trước hạn được xác định như sau:

Trường hợp rút trước hạn toàn bộ tiền gửi: Mức lãi suất tối đa được áp dụng là mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của TCTD theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn;

Trường hợp rút trước hạn một phần tiền gửi:
Đối với phần tiền gửi rút trước hạn, áp dụng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của TCTD theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn.
Đối với phần tiền gửi còn lại, áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước một phần.

MỘT SỐ BÌNH LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

So với Thông tư 04/2011, Thông tư 04/2022 quy định theo hướng có lợi hơn cho các khách hàng gửi tiền tại các TCTD, đặc biệt là quy định liên quan đến lãi suất trong trường hợp rút trước hạn toàn bộ hoặc một phần tiền gửi. Cần lưu ý rằng, đối với các thỏa thuận về lãi suất rút trước hạn tiền gửi trước ngày Thông tư 04/2022 có hiệu lực, TCTD và khách hàng tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết hoặc có thể thỏa thuận lại theo quy định tại Thông tư 04/2022. Thông tư 04/2022 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/08/2022, vì vậy, các doanh nghiệp cần kịp thời cập nhật các quy định mới để điều chỉnh kế hoạch sử dụng và quản lý các khoản tiền gửi và cân đối tài chính trong doanh nghiệp. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu