Một số chính sách ưu đãi. hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao

Chia sẻ
(VOV5) - Nghị định 10 đã xác định cụ thể 03 nhóm chính sách nhằm phát triển khu công nghệ cao.

Ngày 01/02/2024, nhằm tháo gỡ một số vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn, và thúc đẩy việc phát triển khu công nghệ cao (CNC), Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2024/NĐ-CP quy định về khu CNC (Nghị định 10), thay thế cho Nghị định 99/2003/NĐ-CP về Quy chế khu CNC và Điều 112, Nghị định 31/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2003/NĐ-CP).

Luật sư Huyền Thu, Văn phòng Luật sư Nguyễn Hưng Quang và Cộng sự nêu một số điểm nổi bật của Nghị định này.

Nghe âm thanh tại đây:

 

Văn phòng Luật sư Nguyễn Hưng Quang và cộng sự.

Nhà B23, Khu Biệt thự Trung Hoà – Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84)02435376939. Fax: (84)02435376941

 Website:www.nhquang.com

Một trong những nội dung nổi bật của Nghị định 10 đó là xác định cụ thể 03 nhóm chính sách nhằm phát triển khu CNC, bao gồm: (i) Nhóm chính sách về đầu tư xây dựng và phát triển khu CNC (mục 1, Chương III); (ii) Nhóm chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (mục 2, Chương III); và (iii) Nhóm các chính sách khác (mục 3, Chương III). Trong đó, các nội dung về ưu đãi, hỗ trợ khuyến khích các cá nhân, tổ chức đầu tư vào khu CNC được quy định chủ yếu tại nhóm chính sách (ii) bao gồm 05 chính sách ưu đãi và cơ chế khuyến khích. Dưới đây là một số nội dung tiêu biểu của nhóm chính sách này:

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư vào khu CNC: Nghị định 10 quy định mức ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án đầu tư, các hoạt động trong khu CNC được áp dụng theo quy định của pháp luật về đầu tư, thuế, đất đai, tín dụng và pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, nhà đầu tư sẽ được ưu tiên tham gia nhiều chương trình hỗ trợ như về đào tạo, tuyển dụng lao động; chuyển giao công nghệ; đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ vốn vay;

Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật: Nghị định 10 quy định tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm, năng lực tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu CNC được khuyến khích thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh toàn bộ/một phần hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu CNC với các ưu đãi về miễn tiền thuê đất, tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả, đồng thời được ưu tiên vay vốn, và thực hiện hình thức huy động vốn theo quy định pháp luật;

Chính sách phát triển hạ tầng xã hội phục vụ người lao động trong khu CNC: Nghị định 10 quy định các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ trực tiếp cho người lao động làm việc trong khu CNC được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan. Nghị định 10 cũng quy định rõ đối tượng được thuê, mua, thuê mua nhà ở, cơ sở lưu trú phục vụ người lao động trong khu CNC (việc mua, thuê mua nhà ở chỉ thực hiện đối với khu nhà ở xây dựng ngoài ranh giới khu CNC) bao gồm (a) tổ chức là nhà đầu tư, cá nhân là chuyên gia, người lao động làm việc tại khu CNC được thuê nhà ở trong thời gian hoạt động, làm việc tại khu CNC; và (b) người lao động làm việc trong Ban quản lý khu CNC, chuyên gia và người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn với các nhà đầu tư tại khu CNC được ưu tiên xét mua nhà ở;

Chính sách đối với hoạt động nghiên cứu phát triển CNC, ươm tạo CNC, ươm tạo doanh nghiệp CNC và đào tạo nhân lực CNC: Nghị định 10 quy định một số ưu đãi cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở nghiên cứu và phát triển CNC, cơ sở ươm tạo CNC, ươm tạo doanh nghiệp CNC như ưu đãi về miễn tiền thuê đất, tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả theo quy định về thu tiền thuê đất trong khu CNC. Bên cạnh đó, các cơ sở ươm tạo CNC, ươm tạo doanh nghiệp CNC… được nhận tài trợ, hỗ trợ vay vốn và bảo lãnh vốn vay của các Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quỹ, nguồn tài trợ hợp pháp khác để triển khai các hoạt động theo quy định của pháp luật;

Chính sách đối với doanh nghiệp chế xuất trong khu CNC: Ngoài các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Nghị định 10, doanh nghiệp chế xuất trong khu CNC quy định tại Nghị định này khi đáp ứng điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan, quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu thì được áp dụng các quy định riêng đối với doanh nghiệp chế xuất hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế.

Kết luận và khuyến nghị

Tóm lại, việc xác định cụ thể các nhóm chính sách phát triển khu CNC, bao gồm nhóm chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư được kì vọng sẽ tạo được hành lang pháp lý thuận lợi để thu hút đầu tư vào phát triển khu CNC tại Việt Nam. Nghị định 10 đã tổng hợp và hệ thống các cơ chế, chính sách ưu đãi giúp nhà đầu tư thuận tiện trong việc tìm hiểu, tiếp cận các chính sách về phát triển, đầu tư khu CNC. Một số ưu đãi cũng được bổ sung theo hướng có lợi hơn cho các nhà đầu tư như miễn tiền thuê đất cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, miễn tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án đầu tư xây dựng cơ sở nghiên cứu và phát triển CNC,...  Nghị định 10 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/03/2024. Các cá nhân, tổ chức cần nghiên cứu văn bản này để xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp, đảm bảo quyền lợi của mình khi thực hiện hoạt động đầu tư liên quan đến khu CNC.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu