Nghị định 94 năm 2023 về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng

Chia sẻ
(VOV5) - Chính sách này tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cũng như tăng khả năng kích cầu.

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 94 năm 2023 về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110 năm 2023 của Quốc hội. Nghị định này sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/06/2024.

Luật sư Tăng Mỹ Ngân, Văn phòng Luật sư Nguyễn Hưng Quang và cộng sự sẽ thông tin về là một số nội dung liên đến chính sách giảm thuế giá trị gia tăng có tác động đến lợi ích của doanh nghiệp.

Văn phòng Luật sư Nguyễn Hưng Quang và cộng sự.

Nhà B23, Khu Biệt thự Trung Hoà – Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84)02435376939. Fax: (84)02435376941

Website:www.nhquang.com

 

Cụ thể: các cơ sở kinh doanh đang thực hiện tính thuế GTGT theo hai phương pháp là phương pháp khấu trừ và phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì sẽ đều được hưởng chính sách giảm thuế GTGT với từng mức giảm khác nhau trong trường hợp các cơ sở kinh doanh này có cung cấp hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

Theo đó thì nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT sẽ bao gồm tất cả các loại  hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. Việc giảm thuế sẽ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công và kinh doanh thương mại.

Tuy nhiên, một số nhóm hàng hoá, dịch vụ được quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III của Nghị định 94 đang thuộc đối tượng: (i) không chịu thuế GTGT hoặc (ii) chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế GTGT hiện hành thì sẽ tiếp tục áp dụng quy định của Luật Thuế GTGT và không được hưởng chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 94. Hàng hoá, dịch vụ tại các Phụ lục này có thể kể đến như là:

·         Dịch vụ về viễn thông, tài chính, ngân hàng,...

·         Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt cũng như hàng hoá, dịch vụ về công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin...

Liên quan đến mức giảm thuế GTGT đối với từng chủ thể, thì:

- Các cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sẽ được áp dụng mức thuế suất là 8% đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

- Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì sẽ được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

Việc giảm thuế GTGT theo Nghị định 94 được đánh giá là một trong những giải pháp được xây dựng để phối hợp cùng với các giải pháp khác về thuế, phí và lệ phí hiện hành để tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cũng như tăng khả năng kích cầu. Chính vì thế, các doanh nghiệp cần cập nhật thông tin giảm thuế theo Nghị định này để đảm bảo lợi ích chính đáng của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu