Quyết định 34/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ
(VOV5) - Quyết định này quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Quyết định 34/2021/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09 tháng 11 năm 2021.

Luật sư Phùng Quang Cường, Văn phòng Luật sư Nguyễn Hưng Quang và cộng sự nêu một số điểm đáng chú ý của Quyết định này.
Nghe âm thanh tại đây:

Văn phòng Luật sư Nguyễn Hưng Quang và cộng sự.

Nhà B23, Khu Biệt thự Trung Hoà – Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84)02435376939. Fax: (84)02435376941

Website: www.nhquang.com

Quyết định này quy định về (i) định danh và xác thực điện tử đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh và (ii) quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Những nội dung cơ bản của Quyết định bao gồm:

- Quy định cụ thể về (i) điều kiện thông tin trên tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài và (ii) 02 mức độ của tài khoản định danh điện tử;

- Đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử: bao gồm (i) quy định về thông tin khi đăng ký và (ii) quy trình kích hoạt tài khoản ở 02 mức độ;

- Quản lý, sử dụng tài khoản định danh điện tử: bao gồm quy định, căn cứ đối với việc (i) sử dụng tài khoản, (ii) cập nhật danh tính, (iii) khoá tài khoản và (iv) khôi phục tài khoản đã khoá;

- Quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ định danh điện tử: bao gồm (i) quyền được thông báo về tình trạng hoạt động của tài khoản và (ii) nghĩa vụ tuân thủ quy định liên quan tới đăng ký, sử dụng; cung cấp thông tin, giấy tờ; quản lý tài khoản, chịu trách nhiệm với các giao dịch;

- Trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó bao gồm trách nhiệm liên quan đến quá trình xây dựng, vận hành, áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật mật mã dân sự trên Hệ thống định danh và xác thực điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh thông tin, cung cấp dịch vụ chữ ký số chuyên dùng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu