Nghị định 70/2021/NĐ-CP liên quan đến Luật quảng cáo

Chia sẻ
(VOV5) - Nghị định 70 bổ sung Nghị định 181, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, có hiệu lực từ ngày 15/9/2021.

Nghị định 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 (Nghị định 70) sửa đổi, bổ sung Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 (Nghị định 181) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, có hiệu lực từ ngày 15/9/2021.

Nghe âm thanh chi tiết tại đây:
 

Văn phòng Luật sư Nguyễn Hưng Quang và cộng sự.

Nhà B23, Khu Biệt thự Trung Hoà – Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84)02435376939. Fax: (84)02435376941

Website: www.nhquang.com

Theo quy định tại Nghị định 181/2013/NĐ-CP, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) được phân công quản lý quảng cáo trực tuyến nhưng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch được giao quản lý các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động quảng cáo xuyên biên giới. Đây là một trong những nguyên nhân, dẫn đến việc xây dựng, thực thi chính sách quản lý về quảng cáo xuyên biên giới trong thời gian qua chưa đạt hiệu quả chưa cao.

Để giải quyết những bất cập tồn tại, Chính phủ ban hành Nghị định 70 sửa đổi, bổ sung Điều 13, Điều 14 và Điều 15 của Nghị định 181. Những điểm nổi bật của Nghị định 70 được nhận biết như sau:

Thứ nhất, Nghị định 70 đã nêu rõ khái niệm hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam được xác định là việc các tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo từ hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam, cho người sử dụng tại Việt Nam, có phát sinh doanh thu tại Việt Nam. Điểm khác biệt là Nghị định 181 trước đó quy định phương tiện quảng cáo là “các trang thông tin điện tử hoạt động từ máy chủ đặt tại nước ngoài”, nhưng Nghị định 70 đã quy định rộng hơn phương tiện quảng cáo làhệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam”.

Thứ hai, Nghị định 70 nêu rõ các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải thông báo thông tin liên hệ bằng phương thức trực tiếp hoặc qua đường bưu chính, phương tiện điện tử với Bộ TT-TT 15 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh dịch vụ này và doanh nghiệp sẽ nhận được xác nhận thông báo sau 07 ngày từ cơ quan tiếp nhận thông báo. Đồng thời, Nghị định 70 quy định, sau khi nhận được yêu cầu từ Bộ TT-TT, trong thời gian 24 giờ, tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới thực hiện việc xử lý quảng cáo vi phạm theo yêu cầu. Việc Nghị định 70 quy định Bộ TT-TT làm đầu mối quản lý sẽ giúp tăng hiệu quả thực thi quy định, tạo sự thống nhất, đồng bộ cao hơn trong quản lý hoạt động quảng cáo xuyên biên giới.

Thứ ba, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo khi tham gia giao kết hợp đồng với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo (bao gồm tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới) có quyền và nghĩa vụ sau: a) Yêu cầu người kinh doanh dịch vụ quảng cáo không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại Luật An ninh mạng, và Luật Sở hữu trí tuệ; và b) Yêu cầu người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có giải pháp kỹ thuật để người phát hành quảng cáo, người quảng cáo tại Việt Nam có thể kiểm soát và loại bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm pháp luật Việt Nam trên hệ thống cung cấp dịch vụ.

Thứ tư, Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong nước có hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm (vào trước ngày 31 tháng 12) hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam cho Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ TT-TT theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định 70.

 Báo cáo được gửi qua một trong các hình thức: gửi báo cáo trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua phương tiện điện tử.

Quy định này đã đưa ra thời gian người kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới báo cáo định kỳ dài hơn so với Nghị định cũ. Theo Nghị định 181, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo khi thực hiện các hợp đồng dịch vụ quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài phải gửi báo cáo định kỳ 6 tháng/lần về hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo cho cơ quan có thẩm quyền.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu