Việt Nam tích cực và trách nhiệm thúc đẩy quyền con người cùng cộng đồng quốc tế

Thu Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Chính phủ Việt Nam đã quyết định ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Bộ Ngoại giao Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn về dự thảo lần thứ hai Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III của Việt Nam.Việc tự nguyện xây dựng Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị UPR cùng với việc ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 khẳng định Việt Nam coi trọng và tham gia đầy đủ các Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) và mong muốn đóng góp tích cực, trách nhiệm và hiệu quả hơn vào nỗ lực chung thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên thế giới.   

Chính sách nhất quán của Việt Nam bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, đặt con người làm trung tâm, là mục tiêu, động lực quan trọng nhất của đất nước, được thể hiện rõ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, Việt Nam đã đề ra tầm nhìn đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tầm nhìn đó cho thấy những cam kết của toàn hệ thống chính trị đối với mục tiêu phát triển đất nước, quyết tâm mạnh mẽ trong tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế Nhà nước pháp quyền với chính sách lấy người dân là chủ thể, là trung tâm, vì tiến bộ, công bằng xã hội, giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, đi đôi với phát triển bền vững, bao trùm nhằm nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam. Chủ trương này cũng thể hiện rõ trong phát biểu mới đây của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rằng: "Không hy sinh an sinh xã hội, môi trường, tiến bộ và công bằng để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; lo cho gần 100 triệu dân ấm no và hạnh phúc, dân chủ, có cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, an dân, đó là điều quan trọng nhất".

Việt Nam tích cực và trách nhiệm  thúc đẩy quyền con người cùng cộng đồng quốc tế - ảnh 1Hội thảo tham vấn lần thứ hai về dự thảo Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III của Việt Nam. Ảnh: dangcongsan.vn

Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia vào tiến trình hợp tác quốc tế, khu vực, đa phương và song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Về song phương, Việt Nam chủ trương thúc đẩy hợp tác và đối thoại nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, hỗ trợ nâng cao năng lực để thực hiện tốt hơn việc đảm bảo các quyền con người ở Việt Nam và các nước liên quan. Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực nhằm tăng cường đoàn kết và hợp tác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về quyền con người, đặc biệt trong quá trình xây dựng Hiến chương và Cộng đồng ASEAN, Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN, thành lập và hoạt động của các cơ chế ASEAN liên quan đến quyền con người.

Việt Nam từ trước đến nay luôn coi trọng vai trò và những đóng góp của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy thực hiện các quyền con người trên thế giới.Thời gian qua, Việt Nam luôn tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền, đặc biệt trong giai đoạn là thành viên Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016. Tại Hội đồng nhân quyền, Việt Nam đề cao và thúc đẩy tinh thần hợp tác, đối thoại, tăng cường hiểu biết để thu hẹp khác biệt, tìm kiếm giải pháp hữu hiệu, bền vững đối với các thách thức về quyền con người, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng, cùng có lợi.

Nhằm tiếp nối nỗ lực đó, Chính phủ Việt Nam đã quyết định ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 với mong muốn đóng góp tích cực, trách nhiệm và hiệu quả hơn vào nỗ lực chung thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên thế giới. Việt Nam cũng cam kết với cộng đồng quốc tế rằng sẽ làm hết sức mình, nỗ lực để bảo vệ những giá trị phổ quát về quyền con người, nâng cao hơn nữa những nỗ lực của Liên hợp quốc, của các cơ chế của Liên hợp quốc về thúc đẩy việc bảo vệ người trên toàn thế giới

Chung tay cùng với thế giới bằng những hoạt động ở hiện tại và trong tương lai, Việt Nam đã, đang và sẽ tích cực đóng góp vào công việc chung của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc theo hướng nâng cao tính hiệu quả, minh bạch, khách quan, cân bằng, trên tinh thần đối thoại, hợp tác, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, nhằm bảo đảm rằng mỗi người dân trên thế giới này đều được hưởng tối đa quyền con người.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu