Thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị Trung ương là góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thu Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Bản chất tốt đẹp của chế độ và tinh thần yêu nước, đoàn kết, "thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam tiếp tục được phát huy."

Tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ngày 8/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu khái quát những kết quả chủ yếu mà Hội nghị Trung ương đã đạt được và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIII. Đài Tiếng nói Việt Nam trích giới thiệu các nội dung chính của bài phát biểu quan trọng này.

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Hội nghị Trung ương đã thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021. Trung ương đồng thời cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 để trình Quốc hội khoá XV xem xét, quyết định.

Thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị Trung ương      là góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - ảnh 1Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ngày 8/7/2021. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định Ban Chấp hành Trung ương trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương những nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư đánh giá: "Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực: Kinh tế tăng trưởng 5,64%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước; kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách nhà nước đạt trên 58,2% so với dự toán, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2020; hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu tiếp tục phát triển. Đời sống của nhân dân, nhất là của người lao động ở vùng xảy ra dịch bệnh, vùng có khó khăn tiếp tục được chăm lo. Bản chất tốt đẹp của chế độ và tinh thần yêu nước, đoàn kết, "thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam tiếp tục được phát huy."

Tuy nhiên, Trung ương cũng lưu ý toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần  tiếp tục nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt các kế hoạch mới có thể hoàn thành thắng lợi được mục tiêu tổng quát đã đề ra cho cả nhiệm kỳ. Theo đó, ngay sau Hội nghị này, Ban cán sự Đảng Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương để hoàn thiện thêm một bước các dự thảo kế hoạch trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị Trung ương      là góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Về các quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Hội nghị Trung ương lần này đã cho ý kiến để hoàn thiện và quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII; Quy định về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khoá XIII.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Các quy chế, quy định mới đã bám sát Điều lệ Đảng, kế thừa những nội dung cốt lõi của các quy chế, quy định của các khoá trước; đồng thời bổ sung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với thực tế tình hình nhiệm kỳ khoá XIII. Tuy nội dung bổ sung, sửa đổi không nhiều nhưng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII đã có những bổ sung, sửa đổi quan trọng liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương (bao gồm cả Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư), của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, của Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, và về chế độ làm việc, phương pháp công tác."

Theo Tổng Bí thư, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm Trung ương khoá XIII đã quy định rõ hơn các vấn đề liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; trách nhiệm, quyền hạn của thành viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực Uỷ ban, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Uỷ ban; và về mối quan hệ công tác với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban chỉ đạo của Trung ương...

Những nội dung mới của Quy định thi hành Điều lệ Đảng lần này thì chủ yếu tập trung vào một số vấn đề để làm tốt hơn công tác đảng viên. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng  đã thể chế, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; và bổ sung nhiều quy định cụ thể khác liên quan đến các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, có tính bản chất, phổ biến hoặc còn thiếu... nhằm phát huy đầy đủ, đúng đắn hơn nữa chức năng kiểm tra, giám sát của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương cũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan có liên quan trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 2 về kiện toàn một bước cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước thời gian qua.

Theo Tổng Bí thư, những nội dung được Trung ương đưa ra xem xét, quyết định tại Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm, coi đây là một bước cụ thể hoá sớm và kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần này sẽ góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu