Triển khai dự án “Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” với kinh phí 33 triệu USD

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Mục tiêu của dự án là khảo sát và rà phá đất đai bị ô nhiễm bom mìn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại 3 địa phương.
Triển khai dự án “Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” với kinh phí 33 triệu USD  - ảnh 1Lễ ký kết tại điểm cầu Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế

Ngày 17/03, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam ký kết Biên bản thảo luận về triển khai dự án “Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP)” theo hình thức trực tuyến với 3 địa phương gồm Bình Định, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế.

Buổi lễ có sự tham dự của đai diện Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC), Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP).
Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” do VNMAC lập và chủ trì, có tổng vốn 33 triệu USD (trong đó Chính phủ Hàn Quốc tài trợ 25 triệu USD thông qua KOICA dưới sự điều phối của UNDP).
Mục tiêu của dự án là khảo sát và rà phá đất đai bị ô nhiễm bom mìn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại 3 địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Dự án được thiết kế gồm 4 hợp phần: Rà phá bom mìn, quản lý thông tin dữ liệu bom mìn và nâng cao năng lực; Hỗ trợ nạn nhân; Giáo dục nguy cơ bom mìn; Hỗ trợ sinh kế gắn với phát triển bền vững và chống biến đối khí hậu tại 03 tỉnh.
Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai trong vòng 60 tháng (từ năm 2022 đến 2026). Dự án cũng sẽ hỗ trợ xây dựng 400 ngôi nhà chống bão lụt và xây mới hoặc nâng cấp 50 trạm y tế xã. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu