Thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ Cao Đài năm 2019

Chia sẻ
(VOV5) - Đại lễ kỷ niệm Khai đạo Cao Đài năm 2019 diễn ra trong bối cảnh đất nước đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp Đại lễ kỷ niệm ngày khai đạo Cao Đài năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào đạo Cao Đài.

Nội dung thư nêu rõ: Đại lễ kỷ niệm Khai đạo Cao Đài năm 2019 diễn ra trong bối cảnh đất nước đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp và nhân dân trên mọi miền Tổ quốc hân hoan tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ mong muốn đồng bào đạo Cao Đài tiếp tục tham gia phát triển kinh tế, hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường, chung tay góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu