Bộ Thông tin và Truyền thông tổng kết công tác IPv6

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam cần chuẩn bị hạ tầng số sẵn sàng cho chuyển đổi số, đặc biệt là chuyển đổi chính phủ số.

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức hội nghị tổng kết công tác IPv6. IPv6 là tiêu chuẩn kết nối bắt buộc trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Bộ Thông tin và Truyền thông tổng kết công tác IPv6  - ảnh 1

Quang cảnh lễ công bố. Ảnh:vnnic.vn

Trong giai đoạn tới, Việt Nam cần chuẩn bị hạ tầng số sẵn sàng cho chuyển đổi số, đặc biệt là chuyển đổi chính phủ số. Hạ tầng internet phải đi trước một bước, đáp ứng được nhu cầu bùng nổ của xu hướng phát triển thông minh với kết nối số lượng không giới hạn của các thiết bị internet kết nối vạn vật (IoTs). Đây là những thành phần cơ bản của các dịch vụ đô thị thông minh, của chuyển đổi số chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức ban hành “Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025”. Nếu như giai đoạn trước, trọng tâm là chuyển đổi IPv6 cho cộng đồng, cho doanh nghiệp, thì trọng tâm của giai đoạn tới là cơ quan nhà nước. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu