Học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Thu Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) là người cộng sản vĩ đại, anh hùng dân tộc kiệt xuất, chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân và trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam học tập, noi theo.

Dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2023), nhiều bộ, ban ngành, đoàn thể ở Việt Nam, khi đánh giá kết quả việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cho rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm tự thân, hành động tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Trong toàn quốc đã xuất hiện nhiều mô hình hay, việc làm thiết thực, ý nghĩa, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng xã hội về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay - ảnh 1Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) là người cộng sản vĩ đại, anh hùng dân tộc kiệt xuất, chiến sĩ quốc tế lỗi lạc….Ảnh:dangcongsan.vn

Một trong những mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là hội nghị sinh hoạt chuyên đề “30 phút để nhớ và hành động” của Đảng uỷ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Cứ vào 07 giờ sáng ngày thứ hai của tuần đầu tiên mỗi tháng, xã Phú Tân lại tổ chức cuộc sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên của địa phương được nghiên cứu, học tập các tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Đảng uỷ xã Phú Tân còn thực hiện các phóng sự về các mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh của tập thể chi bộ, cá nhân cán bộ, đảng viên tiêu biểu, qua đó, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tại địa phương.

Ông Huỳnh Thái Quốc, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Tân, huyện Châu Thành, cho biết: "Các đồng chí trong Ban chấp hành, cũng như Bí thư các chi bộ, trưởng các ngành, đoàn thể cùng dự họp để xem tài liệu, phóng sự cũng như là các chuyên đề, sau đó sẽ mang tài liệu về tuyên truyền trong các đợt sinh hoạt chi bộ để Chi bộ nắm và hiểu biết thêm, để tuyên truyền rộng rãi ra các hội viên, đoàn viên cũng như quần chúng nhân dân biết."
Học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay - ảnh 2Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: VOV

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khoá 13, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm tự thân, hành động tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, nhân dân… nhất là người đứng đầu, trong học tập, làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện qua việc thực hiện nhiệm vụ được giao và các hoạt động hằng ngày của mỗi cá nhân.Vì thế, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực, nhiều ý nghĩa đối với cộng đồng và xã hội, như: mô hình “Tổ Giám sát cộng đồng”, “Tổ tư vấn y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, “Túi an sinh công đoàn”, “Bếp ăn nghĩa tình”, “Chuyến xe nghĩa tình - đồng hành vượt qua đại dịch”, mô hình “Gian hàng 0 đồng - chia sẻ yêu thương”, “Tiếng loa thanh niên”, “Kết nối trái tim”, “30 phút để nhớ và hành động”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Mô hình hợp tác làm kinh tế hiệu quả”...

Trong 3 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cụ thể hóa trong từng hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động và các phong trào thi đua và trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh. Các chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn và người lao động”, "Tết Sum vầy", “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”...đã trở thành hoạt động thiết thực mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn.
Cán bộ chủ chốt của các cấp công đoàn luôn thực hiện “nêu gương” với phương châm “nói đi đôi với làm”, đoàn kết, kết hợp giữa “xây” và “chống”.  Giai đoạn 2021 - 2022, các cấp công đoàn đã tuyên truyền, vận động hàng trăm nghìn tập thể, cá nhân đăng ký học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh với hơn 966.000 việc làm cụ thể, xây dựng gần 3.000 mô hình hay, cách làm tốt.

Chị Hoàng Thị Như Thanh, Trưởng Ban quản lý chợ Đông Ba, thành phố Huế, chia sẻ: "Mình học Bác hiểu dân, trọng dân, và gần gũi với dân. Mình lấy bản thân mình làm gương để bà con tiểu thương noi theo. Trong quá trình làm việc với tiểu thương, tôi luôn trao đổi những suy nghĩ, cách làm để bà con cùng biết, cùng hiểu và cùng bàn bạc, góp ý chân thành và cùng mình triển khai thực hiện."

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động nói riêng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước nói chung. Thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa từ “học tập” sang “làm theo”, làm cho việc học tập, làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, tạo ra sức mạnh mới trong xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng: "Chúng ta phải nhân rộng hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa các mô hình hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Để phong trào học tập và làm làm theo Bác trong từng công việc cụ thể trở thành hành động thực chất, thường xuyên hơn, vì lợi ích chính đáng của đoàn viên người lao động."

Trong khi đó, chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương trong thời gian tới, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhấn mạnh: "Chú trọng nghiên cứu, xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác để tạo sự lan toả, rộng khắp trong toàn tỉnh, đổi mới hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ."

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới, cuộc đời, tư tưởng, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiếp tục xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu