Khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước”

Chia sẻ
(VOV5) - Hơn 200 tài liệu, hiện vật được trưng bày tại Triển lãm giới thiệu vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước” do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức khai mạc ngày 07/06, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), 70 năm Ngày Hồ Chủ Tịch ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước” - ảnh 1 Cắt băng khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” - Ảnh: HS/ hanoimoi

Hơn 200 tài liệu, hiện vật được trưng bày tại Triển lãm giới thiệu vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; góp phần tuyên truyền, giáo dục toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu