Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, các văn nghệ sĩ sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và truyền giữ ngọn lửa đam mê sáng tạo...
Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - Ảnh: vov.vn

Dự và phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, diễn ra sáng 14/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật, các chủ trương, đường lối của Đảng về văn học, nghệ thuật đã được kịp thời thể chế hoá thành hệ thống pháp luật, chính sách, tạo hành lang pháp lý cho nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật, như: Luật Điện ảnh; Luật Di sản văn hóa, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, Luật Xuất bản... 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Đảng, Nhà nước sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu những phản biện, đóng góp xác đáng của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Liên hiệp cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, ý kiến phản biện, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ; xác lập các diễn đàn, cơ chế hiệu quả để kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình đất nước, cùng những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, của các cấp ủy, chính quyền địa phương".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, các văn nghệ sĩ sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và truyền giữ ngọn lửa đam mê sáng tạo, phát huy trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, cống hiến hết mình để kiến thiết các giá trị cao đẹp trong đời sống tinh thần.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu