Xây dựng chiến lược văn hóa đối ngoại Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Chia sẻ
(VOV5) - Văn hóa đang thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
(VOV5) - Ngày 13/8, tại Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Kinh nghiệm quốc tế về việc xây dựng chiến lược văn hóa đối ngoại Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".
Xây dựng chiến lược văn hóa đối ngoại Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  - ảnh 1
Một tiết mục trong chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia - Ảnh: An Hiếu/TTXVN


Hội thảo tập trung đề cập các nội dung chính là: Khai thông, củng cố và thắt chặt mối quan hệ với các nước, các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; xúc tiến, tăng cường và làm sâu sắc hiểu biết với các quốc gia; quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trên trường quốc tế; vận động để Việt Nam có thêm nhiều di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc.


Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn khẳng định: Văn hóa đang thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do đó, việc xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học là nhiệm vụ rất quan trọng Chính phủ Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu