Hội thảo trực tuyến toàn quốc 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Tại hội thảo, Ban dân vận Trung ương trao thưởng cho 50 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo cuộc thi báo chí viết về gương “Dân vận khéo” (giai đoạn 2017 - 2020) năm 2019. 

Sáng 14/10, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết dân vận khéo năm 2019. 

Hội thảo trực tuyến toàn quốc 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. 

Ngày 15/10/1949, bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tựa đề “Dân vận” được đăng trên báo “Sự thật”, số 120 với bút danh X,Y,Z. 70 năm qua, tác phẩm của Người vẫn còn nguyên giá trị lý luận, thực tiễn to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Tác phẩm “Dân vận” là cơ sở, kim chỉ nam cho công tác dân vận của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, là cương lĩnh dân vận của Đảng, là cẩm nang sách giáo khoa kinh điển cho mọi cán bộ đảng viên thực hành công tác dân vận.

Các tham luận tại hội thảo làm sâu sắc thêm ý nghĩa của tác phẩm “Dân vận”, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò sức mạnh của nhân dân và tư tưởng lấy dân làm gốc. Các tham luận đề cập tới Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tác phẩm Dân vận; Dân vận khéo theo tư tưởng Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay…

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phân tích: “Tư tưởng xuyên suốt trong tác phẩm dân vận của Người là trọng dân, thân dân, đề cao sức mạnh của toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy đạo lý phục vụ nhân dân làm lẽ sống, là nhiệm vụ cao cả nhất của cách mạng. Người chỉ rõ Đảng và Nhà nước lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu tối thượng, mọi hoạt động đều vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên, dù ở cương vị công tác nào, đều phải không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác vận động, tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân để phục vụ và mưu cầu lợi ích của nhân dân. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Tại hội thảo, Ban dân vận Trung ương trao thưởng cho 50 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo cuộc thi báo chí viết về gương “Dân vận khéo” (giai đoạn 2017 - 2020) năm 2019. Ở loại hình báo nói có 8 tác phẩm đoạt giải, trong đó Đài Tiếng nói Việt Nam có hai tác phẩm gồm “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Khi ý Đảng hợp lòng dân” của nhà báo Thu Huyền và loạt bài “Nông thôn mới: Khơi dậy sức dân” của nhóm tác giả Hương Lan, Hồng Liên, Đình Trung, Hà Phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu