Hội thảo khoa học quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) -Hội thảo diễn ra sáng 28/8, tại Hà Nội, do Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức.

Tại hội thảo, các đại biểu cùng các nhà khoa học cùng làm rõ nội dung về những giá trị lý luận, thực tiễn và kết quả của việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong 50 năm qua. Trên cơ sở đó, tiếp tục khẳng định giá trị của bản Di chúc và rút ra những bài học kinh nghiệm, những giải pháp nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Hội thảo khoa học quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1Toàn cảnh hội thảo khoa học “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" 

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định những lời Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc từng chữ, từng câu giản dị và thiêng liêng, bản Di chúc đi vào lịch sử như một kiệt tác bất hủ, một bảo vật quốc gia gắn liền với tên tuổi của Người. Hội thảo “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tổ chức cũng là dịp để tuyên truyền cổ vũ mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập và thực hiện tốt những Di huấn của Người, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tưởng nhớ anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta tự hào về một lãnh tụ vĩ đại người con yêu tú của dân tộc Việt Nam, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn về những cống hiến to lớn của người đối với đất nước với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, của nhân dân ta. Tưởng nhớ Hồ Chí Minh chúng ta nguyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Người, quyết tâm phấn đấu xây dựng thành công một nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như tâm nguyện của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. 

60 bản báo cáo, tham luận của các nhà lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học đã nêu bật và làm rõ những nội dung và giá trị sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chính Minh. Bản Di chúc đã tổng kết những bài học quý báu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu