Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững

Chia sẻ
(VOV5) - Diễn đàn quốc gia văn hóa với doanh nghiệp có chủ đề “Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững” diễn ra ngày hôm nay (3/12), tại Hà Nội.

Cộng đồng doanh nghiệp là trái tim của nền kinh tế. Văn hóa doanh nghiệp là hệ thống giá trị, quan điểm, hành vi chi phối sự hình thành, phát triển doanh nghiệp.
Chấn hưng văn hóa nói chung, chấn hưng văn hóa kinh doanh nói riêng là vô cùng quan trọng, góp phần xây dựng kinh tế Việt Nam bền vững, đặc biệt trong bối cảnh mới”. Đây là thông điệp từ Diễn đàn quốc gia văn hóa với doanh nghiệp, chủ đề “Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững” diễn ra ngày hôm nay (3/12), tại Hà Nội.

Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững  - ảnh 1Diễn đàn do Ban Tuyên giáo Trung ương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Công Thương, Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động "Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam"; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện. Ảnh: toquoc.vn

Tại diễn đàn, các nhà khoa học, các nhà quản lý - đại diện doanh nghiệp Việt Nam đã thảo luận làm rõ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chấn hưng văn hóa từ bên trong, đóng góp vào công cuộc chấn hưng văn hóa, phục hồi và phát triển kinh tế bền vững. Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, cho rằng: "Qua văn hóa doanh nghiệp thể hiện văn hóa dân tộc. Văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp sẽ phát triển kinh tế và chấn hưng văn hóa dân tộc. Các doanh nghiệp cần hiểu rõ văn hóa doanh nghiệp đối với sự tồn vong của doanh nghiệp và có quyết tâm, truyền thông nội bộ để các thành viên cùng nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Làm văn hóa là tạo nên nề nếp, phong cách, tính cách, nên phải liên tục, bền bỉ để nề nếp, phong cách đấy đi vào thực tế hoạt động doanh nghiệp: tử tế-tiên phong-kỷ cương-kiên cường".

Cùng quan điểm, bà Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Deloitte Vietnam cho rằng doanh nhân - thủ lĩnh doanh nghiệp là hạt nhân định hình văn hóa doanh nghiệp, góp phần hình thành văn hóa kinh doanh Việt Nam trong quá trình hội nhập toàn cầu. Bà Hà Thị Thu Thanh cho biết: "Văn hóa doanh nghiệp - ở đó các giá trị niềm tin và bản sắc của từng doanh nghiệp được thể hiện. Nó phải được dẫn dắt bởi người đứng đầu, đó chính là doanh nhân, là thủ lĩnh doanh nghiệp. Định hình văn hóa doanh nghiệp tác động tới môi trường kinh doanh nói chung và sẽ tác động ngược lại với văn hóa của kinh doanh. Xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh phải bắt đầu từ đạo đức kinh doanh của chính các nhà lãnh đạo doanh nghiệp".

Các đại biểu tham dự diễn đàn cũng khẳng định xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngày càng quan trọng trong bối cảnh hội nhập, cần phải xây dựng giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu