Quốc hội nghe các báo cáo tài chính, ngân sách năm 2020

Chia sẻ
(VOV5) -K ế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, báo cáo Chính phủ chỉ rõ cần tiếp tục thực hiện nhằm hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2016-2020.

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 10, chiều 20/10, Quốc hội nghe Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, dự kiến kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Quốc hội nghe các báo cáo tài chính, ngân sách năm 2020 - ảnh 1Toàn cảnh hội trường. Nguồn: cand.com

 Theo báo cáo, năm nay, Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, trong 9 tháng qua thực hiện khoảng 57% so dự toán, ước cả năm là trên 495 nghìn tỷ đồng, tăng 24 nghìn tỷ đồng so với dự toán.

Về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, báo cáo Chính phủ chỉ rõ cần tiếp tục thực hiện nhằm hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2016-2020 đồng thời bổ sung các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế với bước đi phù hợp trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Cũng trong chiều 20/10, Quốc hội nghe Báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm Chủ tịch AIPA.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu