Hội nghị ''Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển'': thông điệp mạnh mẽ kêu gọi đầu tư

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị mang thông điệp khẳng định Hà Nội là điểm đến an toàn, ổn định cho các nhà đầu tư lựa chọn.

Nhằm thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, nhất là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” vào ngày 27/6 tới.

Hội nghị mang thông điệp khẳng định Hà Nội là điểm đến an toàn, ổn định cho các nhà đầu tư lựa chọn. Để chuẩn bị cho hội nghị này, thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan lưu ý bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn và có giải pháp phòng ngừa dịch Covid-19; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc trao quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư tại hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác Đầu tư và Phát triển”.

Quá trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án cần bám sát và tuân thủ định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, bảo đảm thu hút có chọn lọc các dự án phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh, trật tự, an toàn xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu