Tháng công nhân thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng

Phương Thoa
Chia sẻ
(VOV5) -  Tháng công nhân chính là kế thừa từ tinh thần bất diệt ngày Quốc tế lao động

Tháng công nhân là hoạt động thường niên của các cấp công đoàn nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của công nhân viên chức, người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu về ý nghĩa và những hoạt động thiết thực trong tháng công nhân.

Tháng công nhân thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng - ảnh 1Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

 Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây: 

PV: Thưa ông, Tháng công nhân năm 2021 có chủ đề “Đoàn kết - sáng tạo, vượt khó, phát triển", xin ông cho biết ý nghĩa của chủ đề tháng công nhân năm nay?

Ông Ngọ Duy Hiểu: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lựa chọn chủ đề Tháng công nhân năm nay là “Đoàn kết - sáng tạo - vượt khó - phát triển”, phản ánh tất cả những mục tiêu đặt ra đối với tháng công nhân năm nay. Tháng công nhân chính là kế thừa từ tinh thần bất diệt ngày Quốc tế lao động. Do vậy, đây là dịp để chúng ta đoàn kết giai cấp, biểu dương lực lượng, trong đấy có việc là đoàn kết để thể hiện quyết tâm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thứ hai nữa là trong bối cảnh từ khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đưa cái cụm từ đổi mới sáng tạo vào trong Nghị quyết thì rõ ràng là tổ chức công đoàn cũng cần phải sáng tạo, công nhân, viên chức lao động cả nước phải sáng tạo thì mới thực hiện được mục tiêu chung của cả nước, yêu cầu chung của cả nước. Trong bối cảnh COVID-19 còn đầy khó khăn thì rõ ràng tháng công nhân cũng là một tháng để  chúng ta vượt khó, nhất là chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp để khắc phục khó khăn và cùng đi lên và đặt ra mục tiêu cuối cùng là chúng ta phải phát triển, để cho đất nước, để doanh nghiệp và đương nhiên lợi ích người lao động sẽ được thụ hưởng từ sự phát triển đó.

PV: Vậy tháng công nhân năm nay, các cấp công đoàn triển khai những hoạt động thiết thực như thế nào tới công nhân lao động, thưa ông?

Ông Ngọ Duy Hiểu: Chúng tôi xác định trước hết là tuyên truyền nâng cao nhận thức về truyền thống vẻ vang giai cấp công nhân, về tổ chức công đoàn, đặc biệt là tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 liên quan đến tổ chức công đoàn và phong trào công nhân. Người lao động hiểu nhất là tầm nhìn Tổ quốc và khát vọng dân tộc để từng người lao động cũng thể hiện được khát vọng của mình. Chúng tôi triển khai chương trình 75 nghìn sáng kiến đúng với tinh thần đổi mới sáng tạo trong chủ đề.

Chúng tôi tạo nên một cao trào của những sáng kiến nhằm 2 mục tiêu: Đây là những sáng kiến của tinh thần vượt khó nhưng đồng thời cũng là những sáng kiến để đưa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 vào cuộc sống. Chúng tôi lựa chọn chùm hoạt động liên quan đến sự chia sẻ, thấu hiểu, sự cảm ơn người lao động để xích lại gần người sử dụng lao động và người lao động cùng lắng nghe nhau, cùng chia sẻ và thấu hiểu với nhau, nhất là trong bối cảnh đang khó khăn và thực hiện được mục tiêu cuối cùng là xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ các doanh nghiệp.

PV: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã 5 lần đối thoại với người lao động trong tháng công nhân. Những kết quả, giải pháp được giải quyết sau những lần người lao động đối thoại với Thủ tướng Chính phủ, thưa ông?

Ông Ngọ Duy Hiểu: Qua những lần gặp gỡ đối thoại, Thủ tướng đã lắng nghe công nhân lao động về những vấn đề quan tâm,  vấn đề bức xúc, những mong muốn, khát vọng cống hiến của họ. Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 655 năm 2017 cho phép Tổng Liên đoàn phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai chương trình, dự án thiết chế công đoàn, đến nay công trình này đã hoàn thiện ở Hà Nam đang làm thủ tục để người công dân có thể được thuê hoặc được mua với giá phù hợp và một số dự án khác đang triển khai.

Cùng với đó thì nhiều địa phương cũng đã tiến hành tăng cường quỹ nhà ở xã hội, nhất là ở khu vực có đông công nhân lao động đã hoàn thành và công nhân đã được ở. Các vấn đề nhà trẻ, bệnh viện cũng đã được các địa phương quan tâm, nhất là tháo gỡ điều chỉnh giờ đón con công nhân, hay là vấn đề giá điện ngành điện lực cũng đã vào cuộc rất tích cực. Cấp ủy chính quyền các địa phương đã đối thoại gặp gỡ công nhân và tháo gỡ những vấn đề khó khăn tại cơ sở. Từ đây là sự gắn kết giữa người đứng đầu Chính phủ với quần chúng lao động cũng được tăng cường hơn, tạo niềm tin về Chính phủ của nhân dân trong lòng người lao động được khẳng định. Hiện, Tổng Liên đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu tham mưu báo cáo Thủ tướng để Thủ tướng dành thời gian để đối thoại với công nhân lao động.

Vâng xin cảm ơn ông.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu