Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam: Đặt nhân dân làm trung tâm, khơi dậy khát vọng phát triển

Chia sẻ
(VOV5) -  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ bàn thảo những quyết sách lớn cho đất nước trong 5 năm tới mà tầm nhìn đến giữa thế kỷ 21.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc sáng nay, 26/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là kỳ Đại hội có số đại biểu đông nhất từ trước tới nay với 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu Đảng viên.

 Đại hội  lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam: Đặt nhân dân làm trung tâm, khơi dậy khát vọng phát triển - ảnh 1Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: VOV

Đại hội thảo luận, thông qua Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội lần thứ XIII.

 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ bàn thảo những quyết sách lớn cho đất nước trong 5 năm tới mà tầm nhìn đến giữa thế kỷ 21. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIII, các văn kiện trình Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật thực tiễn trong nước và quốc tế với nhiều điểm mới mang tầm thời đại, đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng chặng đường phát triển của đất nước, và hướng tới năm 2045, Việt Nam thành quốc gia phát triển.

 Đại hội  lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam: Đặt nhân dân làm trung tâm, khơi dậy khát vọng phát triển - ảnh 2Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: VOV.VN

"Văn kiện lần này khi đưa tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước không chỉ là 5 năm tới mà chúng ta đưa ra định hướng và tầm nhìn đến giữa thế kỷ với khát vọng phát huy ý chí và sức mạnh con người Việt Nam để xây dựng thành công Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong điều kiện mới. Văn kiện lần này từ đánh giá, rút ra bài học, từ dự báo, định hướng và các đột phá phát triển chúng ta đều nhấn mạnh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Và nội dung thứ hai, nhân dân là trung tâm trong sự nghiệp phát triển, lấy hạnh phúc của dân làm mục tiêu phấn đấu. Nhấn mạnh vai trò dân là gốc, sức mạnh của nhân dân giữ vai trò quan trọng, mang tính chất quyết định." Ông Nguyễn Xuân Thắng nói, 

Trước đó, trong phiên trù bị sáng ngày 25/1, Đại hội thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc, quy chế bầu cử Đại hội XIII và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.   

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu