Xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030

Chia sẻ
(VOV5) - Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy một trong những hoạt động nổi bật của Ủy ban là việc sát sao thúc đẩy thực hiện các chính sách, cho thanh niên

Sáng 2/3, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 32 tổng kết công tác về thanh niên năm 2020 và triển khai công tác về thanh niên 2021.

Xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 - ảnh 1

Hội nghị Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 32. Ảnh: nhandan.com.vn

Việt Nam có hơn 22,6 triệu thanh niên, chiếm hơn 23% dân số. Năm 2020, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên. Trong đó, hoàn thiện dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi), trình Quốc hội xem xét, thông qua. Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy một trong những hoạt động nổi bật của Ủy ban là việc sát sao thúc đẩy thực hiện các chính sách, cho thanh niên như: khuyến khích thanh niên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo… đã tạo điều kiện cho thanh niên Việt Nam vươn ra thế giới: Với sự thay đổi về chính sách và chương trình riêng cho các nhà khoa học trẻ. Hiện chúng ta thấy lực lượng nghiên cứu chính ở Việt Nam chính là nhà khoa học trẻ rất rõ nét. Đặc biệt trong các chính sách về thu hút, trọng dụng cá nhân hoạt động công nghệ, thu hút tri thức trẻ đều có chế độ riêng, kể cả các chế độ khi tuyển dụng được thăng cấp, nhảy bậc lương. Bên cạnh đó là hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã tạo sân chơi lớn cho thanh niên Việt Nam, tiếp cận vươn ra thế giới và lập nghiệp.

Thảo luận về kế hoạch nhiệm vụ cần triển khai trong năm nay, theo nhiều đại biểu, Trung ương Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành nhằm phát huy thế mạnh của mỗi ngành trong việc thực hiện công tác thanh niên. Trong đó, triển khai thực hiện Luật thanh niên (sửa đổi), xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030. Đồng thời rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên trong lĩnh vực khởi nghiệp. Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cho rằng:   Tôi cho rằng trong năm 2021 chúng ta phải tập trung làm sao tuyên truyền, nâng cao nhận thức hiểu biết về Luật thanh niên, làm sao Luật đi vào cuộc sống. Đặc biệt phải nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền. Nếu cấp ủy chính quyền không quan tâm thì luật có hay và sát đến mấy thì cũng rất khó đi vào cuộc sống. Và cũng phải tuyên truyền cho thanh niên hiểu về Luật thanh niên, chứ nếu chỉ chính quyền quan tâm  mà thanh niên không hiểu, tổ chức thanh niên không quan tâm thì nhiều thì khó mà tham mưu công tác thanh niên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu