Việt Nam luôn cùng Campuchia giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam tin tưởng Đảng Nhân dân Campuchia tiếp tục lãnh đạo đất nước đạt được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa...
Việt Nam luôn cùng Campuchia giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển - ảnh 1Ảnh minh họa

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia (28/6/1951 - 28/6/2021), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Nội dung điện mừng có đoạn viết: 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đất nước Campuchia đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn và quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia giành được trong thời gian qua. Việt Nam tin tưởng Đảng Nhân dân Campuchia tiếp tục lãnh đạo đất nước đạt được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Cương lĩnh của Đảng giai đoạn 2018 - 2023 và Chiến lược phát triển tứ giác giai đoạn 4 của Chính phủ.

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và nhân dân Campuchia bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân hai nước ngày càng phát triển, vì sự phồn vinh của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ quý

báu mà Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng đến Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Heng Xomrin; ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cũng gửi điện mừng tới Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Prak Sokhon.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu