Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản giúp tăng cường vị thế của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Giáo sư Kolotov khẳng định hiệu ứng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra những nền tảng để nâng cao uy tín, tăng cường vị thế của Việt Nam.

Đây là khẳng định của Giáo sư, Tiến sĩ sử học Vladimir Kolotov, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia St. Petersburg khi trao đổi với báo chí mới đây.

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản giúp tăng cường vị thế của Việt Nam - ảnh 1

Giáo sư Vladimir Kolotov - Ảnh: vietnamplus.vn

Giáo sư Kolotov khẳng định những sự kiện lịch sử của cách mạng Việt Nam gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiệu ứng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra những nền tảng để nâng cao uy tín, tăng cường vị thế của Việt Nam.

Giáo sư Kolotov nêu rõ Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện sự linh hoạt, khéo léo khi kịp thời đưa ra đường lối Đổi mới. Việt Nam thực hiện cải cách kinh tế trong tình cảnh rất khó khăn, bao gồm cả việc Liên Xô tan rã. Giáo sư Kolotov nhấn mạnh Việt Nam chưa bao giờ có được vị thế cao như hiện nay, và điều này đạt được là nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển đất nước, với tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 7% và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong nhiều năm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu